Kirken i Gjøvik publiserer nå de nyeste bladene fra og med nr. 4 2021 på: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/gjovik/menighetsblad/paakirkevangen/