Fra søndag 30. mars 2008 begynner gudstjenesten i Snertingdal (Nykirke eller Seegård kirke) kl 12.00, men det kan bli untak for spesielle dager. (F.eks. 17.mai, konfirmasjon og juleaften.) Se gudstjenestelisten i Oppland Arbeiderblad hver fredag eller i menighetsbladet “På kirkevangen”.